ZINC SELENIDE PLANO-CONVEX LENS

Material                             :CVD ZnSe

Design Wavelength             :10.6 microns

Effective Focal Length          : 2% at Design Wavelength

Clear Aperture                    :90%

Edge thickness Variation      :0.025mm

Diameter Tolerance             :+0, -0.25 mm

Bevel                                 :0.25mm @ 45 degree

Surface Irregularity              :1/40 Lambda @ 10.6 microns

Surface Quality                   :20-10

Coating                              :R≤ 0.5% per surface

Diameter(mm)

F#

Effective Focal Length (mm)

Part Number

Prices

Uncoated

Coated

12.70

1

12.70

121106-ZSX

$225

$275

 

2

25.40

122106-ZSX

200

250

3

38.10

123106-ZSX

200

250

4

50.80

124106-ZSX

200

250

5

63.50

125106-ZSX

200

250

6

76.20

126106-ZSX

200

250

8

101.60

128106-ZSX

200

250

10

127.00

1210106-ZSX

200

250

 

 

 

 

 

19.05

1

19.05

191106-ZSX

$255

$305

 

2

38.10

192106-ZSX

200

275

3

57.15

193106-ZSX

200

275

4

76.20

194106-ZSX

200

275

5

95.25

195106-ZSX

200

275

6

114.30

196106-ZSX

200

275

8

152.40

198106-ZSX

200

275

10

190.50

1910106-ZSX

200

275

 

 

 

 

 

25.40

1

25.40

251106-ZSX

$275

$350

 

2

50.80

252106-ZSX

205

305

3

76.20

253106-ZSX

205

305

4

101.60

254106-ZSX

205

305

5

127.00

255106-ZSX

205

305

6

152.40

256106-ZSX

205

305

8

203.20

258106-ZSX

205

305

10

254.00

2510106-ZSX

205

305

 

 

 

 

 

27.94

1

25.40

271106-ZSX

$376

$430

 

2

50.80

272106-ZSX

280

355

3

76.20

273106-ZSX

280

355

4

101.60

274106-ZSX

280

355

5

127.00

275106-ZSX

280

355

6

152.40

276106-ZSX

280

355

8

203.20

278106-ZSX

280

355

10

254.00

2710106-ZSX

280

355

 

 

 

 

 

38.10

1

38.10

381106-ZSX

$483

$543

 

2

76.20

382106-ZSX

345

405

3

114.30

383106-ZSX

345

405

4

152.40

384106-ZSX

345

405

5

190.50

385106-ZSX

345

405

6

228.60

386106-ZSX

345

405

8

304.80

388106-ZSX

345

405

10

381.00

3810106-ZSX

345

405

 

 

 

 

 

50.80

1

50.80

501106-ZSX

$860

$980

 

2

101.60

502106-ZSX

720

820

3

152.40

503106-ZSX

700

800

4

203.20

504106-ZSX

700

800

5

254.00

505106-ZSX

700

800

6

304.80

506106-ZSX

700

800

8

406.40

508106-ZSX

700

800

10

508.00

5010106-ZSX

700

800